WeirdSpace - Kultur uden grænser

Jonathan Livingston Havmåge


Øjne: Sorte
Hår: Hvide og grå fjer
Race: Havmåge


Historie: Jonathan Livingston Havmåge var en speciel havmåge. Mens det eneste i livet for de andre havmåger var at spise, elskede Jonathan mere end noget andet. Han blev ved med at presse sig selv for at blive hurtigere og bedre, ofte med det resultat at han blev skadet, og han lærte at flyve som ingen anden havmåge i sin flok. Hans forældre blev ved med at prøve at få ham til at opføre sig som en normal havmåge, og i en periode prøvede han virkelig, men hans kærlighed for flyvningen fik ham til sidst til at starte igen. I et af hans forsøg på at flyve så hurtigt som muligt, nåede han frit fald, men opnåede kun at flyve gennem en flok havmåger. Heldigvis blev ingen skadet, men efter den episode blev han udstødt af flokken af flokkens ældste.

I det han fortsatte sit liv som udstødt, blev Jonathan ved med at flyve og opdagede, at ved at leve uden kedsomhed og frygt, kunne havmåger leve meget længere end de normalt gjorde. En dag, mens han fløj, blev han mødt af to andre havmåger som tog ham til et "højere eksistensplan", hvor han mødte andre måger som også elskede at flyve. Hans nye venner lærte ham hvordan han kunne flyve endnu bedre, og hans ven og mentor Chiang lærte ham hvordan han kunne tage flyvningen et skridt videre, og gøre ham i stand til at bevæge sig i tid og rum.

En dag forsvandt Chiang, og i en periode tænkte Jonathan længe og dybt over hvad han havde lært af sin mentor Chiang og hans bedste ven Sullivan. Han kom til erkendelsen at hvad han havde lyst til at gøre var at tage tilbage til den virkelige verden og begynde at lære havmågerne hvad han vidste.

Jonathan tog tilbage til sin flok, hvor han mødte havmågen Fletcher Lynd Havmåge. Som Jonathan, fik Fletcher problemer med flokken for at kunne lide at flyve, og Jonathan begyndte at lære Fletcher hvordan han kunne blive bedre, ligesom Sullivan og Chiang havde lært ham før. I begyndelsen prøvede flokken at få Jonathan og hans følgere til at forsvinde, men de blev og som deres antal voksede, blev de tolererede men ikke accepterede.

Da tiden kom, og Fletcher havde lært at flyve ligesom Jonathan, forlod Jonathan flokken, idet han forsvandt i den blå luft for øjnene af Fletchers. Med Jonathan væk, overtog Fletcher som lærer, og lærte andre havmåger hvordan man virkelig fløj.


Kontinuitet: Jonathan Livingston Havmåge
Firma: Macmillan Publishers
Første optræden: Bøger: Jonathan Livingston Seagull (1970)
Film: Jonathan Livingston Seagull (1973)
Skaber(e): Richard Bach
Oprindelsesland: USA USA


Noter om baggrund: Historien om Jonathan Livingston Havmåge (Jonathan Livingston Seagull) kan gribes an fra flere vinkler. Historien i sig selv er en fabel i den klassiske tradition med dyr og en morale, som går hundreder af år tilbage. Den er også en produkt af 1950'erne og 1960'erne med oprøret mod normerne som set i film som The Graduate (på dansk Fagre voksne verden) fra 1967 og Rebel without a Cause (på dansk Vildt blod) fra 1955. De sene 1960'ere og tidlige 1970'ere var også en tid med eksperimenter med narkotiske stoffer og udvidelse af bevidstheden, blandet med religion og spiritualitet (f.eks. Doors fra 1991), hvilket er den del af historien som handler om opstigningen til et højere eksistensplan. Som en historie om den tid den er skrevet, fungerer historien virkeligt godt, selv med nutidens standard, men for dem der ikke er bekendt med den periode den er skrevet, vil den måske ikke give så meget mening som de klassiske fabler som fortæller historier om mere basale aspekter af menneskeligheden som vrede, glæde, misundelse, ærlighed osv.

Historien har resulteret i adskillige diskussioner, analyser og bøger om historien og symbolismen, og der gives alle mulige fortolkninger og syn på historien. At komme ind på detaljerne i disse diskussioner ligger uden for emnet i denne artikel.

Historien blev omdannet til en film i 1973. Jonathan fik stemme af James Franciscus, og havmågerne var en blanding af naturoptagelser af havmåger og udstoppede fugle som blev bevæget med liner for at få den rigtige illusion. Efter den nutidige standard, er effekterne både dårlige og meget gammeldags, men tilbage i 1973, var de meget avancerede.


Navne rundt om i verden:
DanmarkJonathan Livingston Havmåge
FrankrigJonathan Livingston le goéland
SpanienJuan Salvador Gaviota
TysklandDie Möwe Jonathan
UK/USAJonathan Livingston Seagull