WeirdSpace Digital Library - Kultur uden grænser

Mavepølsen
Molbohistorie (ukendt år)
Oprindelsesland: Danmark Danmark
Flere molbohistorier her Dokument


   Da en af molboerne en gang havde slagtet en ko, og hans kone havde gjort blodpølser deraf, var en stor mavepølse af en hændelse falden ned bag en kiste, uden at de savnede den. Da den havde ligget der i nogen Tid og var bleven fugtig, blev den skimlet og lådden over alt. Så bad konen manden en dag at hjælpe sig med af flytte kisten. I det han nu løftede kisten ud fra væggen, fik han øje på den mulne pølse, hvilken han anså for et underligt dyr. Han slap derfor ganske forskrækket kisten, løb om til sine bymænd, og fortalte dem, af der var kommet et fælt og græsseligt dyr i hans hus, samt bad dem, at de ville hjælpe ham med af dræbe samme. Disse tapre mænd bevæbnede sig da, en med en økse, en anden med en høtyv, en tredie med en møggreb, og gik så med manden. Da de imidlertid fik det fæle dyr at se, turde ingen komme det på tre skridt nær, men de bleve alle slående udenfor kammerdøren og stak til det med deres forke. Imedens de således svedte angstens sved i denne svare strid, kom gårdhunden løbende ind imellem benene på dem og foer lige i pølsen og åd den. Da så de med skamfuldhed, at det kun var en mulden pølse, som de havde kæmpet med.

   Noget mere modig var dog en molbo, der på vejen fandt et hvedebrød, som en havde tabt. Eftersom han aldrig tilforn havde set et sådant, var han i førstningen bange for at røre ved det, men da han så, at det ikke rørte sig, tog han det dog tilsidst op og dristede sig endog til at bide i det. Da mærkede han, af det duede til af spise, og sagde til sin kammerat: „Havde jeg kun brød til den, turde jeg spise den!”