WeirdSpace Digital Library - Kultur uden grænser

Bøssen og Månen
Molbohistorie (ukendt år)
Oprindelsesland: Danmark Danmark
Flere molbohistorier her Dokument


   En gang havde en skælm bildt molboerne ind, at fjenden var i Riget og at han snart ville komme og indtage deres land. De overlagde da sagen med hverandre og var alle enige om, at landet burde sættes i god forsvarsstand og at nogle af dem til den ende skulle drage over til Aarhus for at købe en bøsse, som de kaldte en skyder. Afsendingerne rejste straks og kom i Aarhus ind til en mand, hos hvem de fandt en gammel rusten bøsse hængende på Bjælken under loftet. De spurgte, hvad den skulle koste, og købte den til en meget høj pris. Derpå ville de prøve, om den også kunne skyde. Men det var ingen børneleg. De aftalte da med hverandre, af en skulle holde bøssen ud og skyde den af, medens alle de andre skulle stå bagved, den ene efter den anden, og holde på hverandre.

De gik altså ned til stranden, stillede sig i Orden, og den forreste sigtede over mod deres land og trak bøssen af. Men da nu den gamle rustne bøsse, der i mange år havde ligget ladet, brændte af, gav den den forreste så stærkt et stød, at han faldt filbage på den anden og denne igen på den tredje og således fremdeles, indtil de alle var faldne over ende. Lidt efter kom de dog til sig selv igen og rejste sig op, men da fik de en endnu større skræk, thi just i det samme begyndte Månen af stå op lige over deres land, og da den så ganske rød ud som Ild, indbildte de sig, af de med bøssen havde skudt deres eget land i brand, hvorfor de kastede deres skydere i vandet, fór i båden og satte over af alle kræfter. Men da de var kommet lidt ud fra land og Månen imidlertid var kommet højere op, så de, at de havde taget fejl, og de ønskede sig nu deres skydere igen, som de i deres skræk havde begravet på havsens bund.