WeirdSpace - Kultur uden grænser

Ridder Stigs Fald
Folkevise (Historisk vise)
Oprindelsesland: Danmark Danmark
Flere danske folkeviser her Dokument


Kongen han taler til Ridder Stig:
»Og du skal føre mit Banner i Strid.«
   Men Ridder Stig han må sig ej.

»Jeg er så liden en ufrist Mand,
jeg kan ikke føre eders Banner af Land.«

»Alt så liden som du est,
du skal føre mit Banner alt som bedst.«

»Skal jeg føre eders Banner i Strid,
I lade min Fane skære udaf ny!

Lader skære mig Fanen både gul og blå og rød,
der skal så mangen under hende dø.«

De red igennem de fremmede Lande,
men aldrig kom Banner af Ridder Stigs Hand.

Der fløj Pile så tykt som Hø
igennem Ridder Stigs Ærme rød.

Der fløj Pile som brændende Brand
igennem Ridder Stigs hvide Hand.

Kongen han taler til Ridder Stig:
»Du kast mit Banner og red dit Liv!«

»Jeg vilde ikke, at min Fæstemø skulde spørge til By,
at jeg skulde fra Kongens Banner fly.

Jeg vilde ikke, at man Fæstemø skulde spørge til Land,
jeg skulde kaste Kongens Banner af Hand.«

Dannerkongen han råber udaf stor Nød:
»Ridder Stig ligger slagen under Banner død!«

Så herlig da vandt Dannerkongen den Strid,
men Ridder Stig misted sit unge Liv.

Kongen slog op med hviden Hand:
»De danske Mænd har vundet det Land.

Så gladelig vilde jeg nu til Danmark fare,
havde jeg nu Ridder Stig udi denne Skare.«

Kongen han kom fra Leding hjem,
hans Søster hun går ham ud igen.

»Vær velkommen, min Broder, fra Leding hjem!
hvor har dig lidt med dine velbyrdige Mænd?«

»Så vel da er mig nu gangen i Hand,
men slagen da er din Fæstemand.«

Jomfruen slog hendes Hænder tilsammen,
det alle hendes Guldringe sprunge over Skammel.

»Min kære Søster, du lad ikke så!
hin rige Hr. Karl skal du nu få.«

Det mælte den Jomfru, hun svared for sig:
»Ret aldrig fanger han Vold over mig.

Vel må du kalde ham Karl hin rige,
men aldrig bliver han Ridder Stigs Lige.

Han skal aldrig sove i min hvide Arm,
jeg bærer for Ridder Stig daglig Harm.

Han sove skal aldrig hos min hvide Side,
for Ridder Stig vil jeg bære daglig Kvide.«
   Men Ridder Stig han må sig ej.