WeirdSpace - Kultur uden grænser

Hr. Ebbes Døtre
Folkevise (Riddervise)
Oprindelsesland: Danmark Danmark
Flere danske folkeviser her Dokument


Det var Ebbe af Kviste,
han skulde til Romme ride;
hjemme blev hans Døtre to,
dem til megen Kvide.
   Så listelig de fore.

Hr. Bonild og Hr. Skanild,
de ere Brødre to;
de lover så mangen skøn Jomfru
og giver dem løse Tro.

Hr. Bonild og Hr. Skanild,
de går dem i Råd:
»Vi vil fare til Kviste
og love de Jomfruer for Håd.«

Midt udi den Borgegård
der bandt de Heste sine,
og midt i det Højeloft
så brød de Riddere ind.

Hr. Bonild tog den ældste
så listelig under sit Skind,
så bar han hende i Højeloft,
der fremmed han Vilje sin.

Mælte det den yngste,
hun stod i Skarlagen rød:
»I lader mig med Nåde blive
alt for Vorherres Død!«

Det var Herre Skanild,
han tog den Jomfru med Vold;
så steg de på deres Heste,
de red så glade af Gård.

Det mælte den ældste Søster,
hun tog sig det rnest til Men:
»Vi går os til Mølledam,
vi synker os ned med Sten.«

Svared det den yngste,
for hun vidste bedre Råd:
»Lade vi det stande til Gud,
når vi det hævne må.«

Det var Ebbe af Kviste,
han kom fra Romme hjem;
det var hans kære Døtre,
de går ham grædende igen.

»Værer velkommen, kære Fader,
i Dag fra Romme hjem!
Hr. Bonild og Hr. Skanild
de har gjort os Men.«

»Ilde har jeg stedt min Rommerrejse
og så min lange Færd,
skal jeg i År gå jernklædt
og gjorde mig med Sværd.«

Så lod de Vokset vride,
og de lod Lysen' sno,
imod Hr. Ebbes Døtre to,
de skulde til Kirken gå.

For da går den ældste,
hende randt Tår På Kind,
efter gik den yngste
med dragen Sværd under Skind.

Det var Hr. Bonilds Moder,
hun gjorde deraf god Gammen:
»I lader både de Brødrehustruer
stå i Stol tilsammen.«

Voge de Herre Bonild
alt ved den Kirkedør,
Hr. Skanild ved Marie Alter,
de nåede ham ikke før.

Det var de Søstre to,
de gjorde deraf god Gammen:
»I lader nu det Brødreblod
rinde i Stol tilsammen!«
   Så listelig de fore.