WeirdSpace - Kultur uden grænser

Elverhøj
Folkevise (Tryllevise)
Oprindelsesland: Danmark Danmark
Flere danske folkeviser her Dokument


Jeg lagde mit Hoved til Elverhøj,
mine Øjne de finge en Dvale;
der kom gangende to Jomfruer ud,
de vilde gerne med mig tale.
      Siden jeg hende først så.

Den ene klapped mig ved hviden Kind,
den anden hvisked mig i Øre:
»Du stat op, favren Ungersvend,
om du vil Dansen røre.

Våg op, favren Ungersvend,
om du vil Dansen røre;
mine Jomfruer skulle for dig kvæde
det fejreste dig lyster at høre.«

Den ene begyndte en Vise at kvæde
så favrt over alle Kvinde:
Striden Strøm den stiltes derved,
som førre var van at rinde.

Striden Strøm den stiltes derved,
som førre var van at rinde;
de liden Småfiske, i Floden svam,
de legte med deres Finne.

De liden Småfiske, i Floden var,
de legte med deres Finne;
de liden Småfugle, på Kvisten sad,
de fælde deres Sang for hende.

»Hør du, favren Ungersvend,
og vil du hos os blive,
da vil vi kende dig Bog og Rune,
dertil at læse og skrive.

Jeg vil lære dig Bjørnen at binde
og Bassen op til Eg;
Dragen med sit møgle Guld
skal rømme af Land for dig.«

De dansed ud, og de dansed ind,
alt i den Elverfærd;
alt sad jeg fattig Ungersvend
og støtted mig ved mit Sværd.

»Hør du favren Ungersvend,
vil du ikke med os tale,
da skal Sværd og hvassen Kniv
lægge dit Hjerte i Dvale.«

Havde Gud ikke gjort min Lykke så god,
at Hanen havde slaget sin Vinge,
vist havde jeg bleven i Elverhøj
alt hos de Elverkvinde.

Det råder jeg hver dannis Svend,
som ride vil til Hove:
han ride sig ikke til Elverhøj
og lægge sig der at sove.
      Siden jeg hende først så.