WeirdSpace - Kultur uden grænser

Musejægeren
Folkeeventyr
Oprindelsesland: Danmark Danmark
Flere danske folkeeventyr her Dokument


   Der var kommet en ny karl i præstegården; og præsten skulle da passe på, om han også bestilte noget. Karlen var ovre i loen og tærskede, og præsten sad i sit studerekammer. På een gang så forekom det præsten, at det var længe siden, han havde hørt plejlen slå derovre. Så listede vor far ganske stille ud i loen. Der lå karlen på maven midt i det gode korn.
   »Hvad bestiller du?« sagde præsten.
   »Hys, husbond,« sagde karlen, »jeg lurer på en mus.«
   Det syntes præsten svært godt om, at han havde fået en karl, der kunne fange mus. »Bliv bare ved med det, min ven,« sagde han, »hvor mange har du fået?«
   »Når jeg har een til, foruden den, jeg lurer på, så har jeg to,« sagde karlen.
   Så gik præsten vel fornøjet sin vej, og der hørtes ikke mere til plejlen den dag.